Thông tin chi tiết:
Sử Ngọc Anh Khoa
Hiệu phó Sử Ngọc Anh Khoa
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Giáo viên Anh
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 02593.865054
Email anhkhoa.thptnguyenhue@ninhthuan.edu.vn
Mạng xã hội